Przed feriami w naszej szkole gościliśmy panów- Marka Turowskiego i Zbigniewa Roszczyka. Dziennikarze Radia Zachód spotkali się z uczniami klas 0-3, aby przeprowadzić pogadankę pod hasłem „Jestem bezpieczny w domu i na drodze”.