w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

w sprawie ustalenia opłat za posiłki w Szkole Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dychowie w sprawie ustalenia opłat za posiłki w Przedszkolu Samorządowych w Dychowie