Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący – Katarzyna Madej

Zastępca – Wioletta Biernacka

Skarbnik – Justyna Bielska

Sekretarz – Honorata Łabędzka

Członkowie:

Anna Kwiatkowska

Natalia Dziemidowicz

Cecylia Szofer

Angelika Szczechowiak

Julita Sobczyk

Maria Łukasiewicz

Składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł od dziecka +10 zł za każde kolejne dziecko z tej samej rodziny.

Obecnie Rada Rodziców nie posiada konta bankowego.

Wpłat można dokonywać:

  • W przedszkolu u p. Małgorzaty Ozga
  • W szkole u p. Marii Łukasiewicz
  • U wychowawców klas
  • U skarbnika, p. Justyny Bielskiej

adres mailowy do kontaktu: rr.dychow@wp.pl.

REGULAMIN