Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami:

12 września  2019-  zebranie

8 października 2019- warsztaty

7 listopada 2019- pierwszy czwartek miesiąca

12 grudnia 2019- pierwszy czwartek miesiąca

23 stycznia 2020- wywiadówka

5 marca 2020- pierwszy czwartek miesiąca

2 kwietnia 2020- pierwszy czwartek miesiąca

7 maja 2020- pierwszy czwartek miesiąca

4 czerwca 2020- pierwszy czwartek miesiąca