Żywienie

  1. Regulamin płatności za posiłki.
  2. Zarządzenie w sprawie opłat za posiłki.
                                        PAŹDZIERNIK 2020r. 
      01.10.2020 – 30.09.2020
liczba dnistawka żywienioważywienie
II danie226,20136,40
herbata220,204,40
Ogółem  140,80
liczba dnistawka żywienioważywienie
1/2 II dania223,1068,20
herbata220,204,40
ogółem  72,60

OPŁATY ZA WYŻWIENIE

wpłacamy do ostatniego każdego bieżącego miesiąca liczy się data wpływu środków na konto

Opłat za obiady można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły:

BS Krosno Odrzańskie 29 9656 0008 0007 1169 2000 0001

                    Informacje o opłatach udziela Intendent pod nr. tel (68)3831125

                                                                                                                              DZIĘKUJĘ