Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2019/2020

Sabina Mucha – przewodnicząca

Zofia Murawa – zastępca

Sekcja dekoracyjna

Gabriela Murawa

Zofia Murawa

Gabriela Łukasiewicz

Sandra Gasowska

Sekcja sekretarska

Emilia Straszkiewicz

Sekcja techniczna

Dominik Tabisz

Oliwier Łatka

Sekcja dyżurów

Helena Bielska

Sekcja wolontariatu

Sandra Mitrus

Jagoda Wankowicz

Sabina Mucha

Karolina Łabędzka

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Agnieszka Tyszkiewicz- Buchingier